Slovensko morje

Ko sva ponoči priplula v Piran, se je policist na mejnem prehodu samo zasmejal, ko je pregledal najine dokumente. Seveda je imel takrat v roki izvid covid testa.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.tepes.info/2021/03/09/slovensko-morje-4/