The Ocean Race 2021-2022

(Luka Renko) #1

Launch event LIVE:

Povzetek:

  • Po Whitbread in Volvo v imenu, tokrat samo kot The Ocean Race. Volvo še vedno eden od glavnih sponzorjev.
  • Barke: foiling IMOCA-60 ali VO-65 (enake kot zadnje dve ediciji)
  • Start v Alicante, ostale vmesni cilji še niso določeni
  • Mirpuri Foundation (Turn The Tide On Plastic v zadnji ediciji) bo imel vsaj eno ekipo (mogoče celo še dodatno v IMOCA)
  • :new_zealand: pripravlja ekipo za VO65
  • Paul Meilhat razmišlja o IMOCA ekipi