Pravila v navtičnih sidriščih s koncesijo

Sidrišča, za katera je v skladu z Zakonom o pomorskem dobru izdana koncesija, so odprta za javni promet in so namenjena plovilom v navtičnem turizmu. V sidriščih, ki niso v tem seznamu, je prepovedano zaračunavati pristojbino za sidranje.

Sidranje je prepovedano:

a) na mestih, ki so označena na kartah Hrvaškega hidrografskega inštituta
b) v bližini navtičnih sidrišč s koncesijo: od navtičnega sidrišča s koncesijo do… več na: Pravila v navtičnih sidriščih s koncesijo